‹ Overzicht

Technische of Toegepaste Wiskunde

Niveau:
Leerweg:
Duur: 3 jaar

Technische of Toegepaste Wiskunde

We hebben elke dag te maken met dingen die nooit zouden hebben bestaan zonder wiskunde. Mobiele communicatie, bijvoorbeeld. GPS. De beveiliging van ons bankverkeer. Met technische of toegepaste wiskunde gebruik je wiskunde voor toepassingen in de praktijk. Ook in de energiesector liggen er volop uitdagingen voor technisch wiskundigen. Neem de energietransitie. Je brengt het probleem terug tot de kern, analyseert, modelleert en komt vanuit je wiskundige blik tot praktische (deel)oplossingen.

 

In het Engels heet deze opleiding: Applied Mathematics.

Beroepseisen


Toelatingseisen

  • Je hebt een vwo-diploma N&T, bij andere profielen heb je Wiskunde B in je examenpakket nodig
  • je hebt een hbo-diploma of -propedeuse
  • je bent boven de 21 jaar en je slaagt voor de toelatingstoets

Jouw toekomst

Je kunt aan de slag bij grote energiebedrijven, bijvoorbeeld op de afdeling research & development. Je kunt natuurlijk ook eerst doorstuderen en een masterstudie volgen.

School / instelling

  • Fontys (Tilburg)
  • Haagse Hogeschool, de
  • NHL Stenden
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Technische Universiteit Delft
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Universiteit Twente